Blog

A böjt

Húshagyókedden, kolleganőnk Veres Hanga Katalin úgy döntött, hogy a böjt témáját fogja, ha nem is teljesen körbejárni, de társadalmi és kulturális kontextusba helyezni és egy kicsit jobban megismertetni eredetét.

De hogy mi is a böjt?
Egy olyan időszak, amely alatt az egyén szándékosan tartózkodik az étkezéstől, vagy csökkenti az elfogyasztott élelmiszer mennyiségét. Ez egy tudatos döntés és számos formája létezik. A böjt nemcsak az étkezés szüneteltetését jelentheti, hanem más tevékenységek korlátozását is. Időtartama változó, és egy naptól akár több hónapon át tarthat.

A böjt célja, hogy a test és a lélek megtisztuljon.

A böjtölésnek különféle formái vannak és többféle célt szolgálnak. A vallási böjtök évszázados hagyományokra tekintenek vissza, amely során a hívők meggyőződésből,meghatározott időszakokban, szigorú vagy rugalmas előírások alapján böjtölnek.

Kolleganőnk előadásában megismertette velünk egyes vallások és kultúrák böjtölési szokásait. Beszélt a római katolikus és görögkatolikus nagyböjtről, bemutatta a zsidó vallás nagyobb böjtjeit, beszélt az iszlám Ramadánról, amelyet nemcsak a muzulmán hívők, hanem az egész közösség gyakorol.

A nem vallási böjtök is szóba kerültek, mint az inidiai Navratri ünnep, vagy a kínai kultúra egyik legnagyobb böjtje, amely az új évre való felkészüléshez köthető.

Hanga, előadása végén levonta a következtetést, hogy a böjtnek számos szerepe van és sokkal több, mint pusztán egy egyszerű étrendi korlátozás.
A böjti rituálé számos társadalomban közösségmegtartó esemény, amikor az emberek együtt ünnepelnek és megemlékeznek fontos eseményekről.

Számos vallásban és kultúrában a böjt időszaka során az emberek elmélyülhetnek az imádságban, a meditációban és a szellemi gyakorlatokban, ezáltal lelki megtisztulásra és az isteni áldások megszerzésére nyílik módjuk.

A böjt gyakran az önmegtartóztatás és az önmegtagadás eszközeként is szolgál. Mivel a böjt során az emberek szándékosan korlátozzák az étkezést vagy más kényelmi szokásokat, ezáltal megtanulunk uralkodni vágyaikon és szükségleteinken.

Az előadás végén a kollegákkal együtt átbeszéltük, hogy kinek mit jelent a böjt és mind egyetértettünk abban, hogy ez az áldozathozatal csak akkor nyer értelmet, ha valamiért felajánljuk a böjtünket.