Hírek

A célig csak a legkitartóbb egyedek jutnak el

Innen elnézve a társaságot, teljesen másképpen fest, mint négy évvel ezelőtt, amikor a fogadalmunk letétele után Polgár Péter professzor úr egy jelképes kézfogással diákjaivá fogadott. Most már tudjuk a darwini evolúciós elméletből, hogy a célig csak a legkitartóbb, legkiválóbb egyedek jutnak el. Ezek pedig Ti vagytok, kedves Hallgatótársaim, a 2017-es évfolyam legkiválóbb egyedei.

Előd kollégámmal az egyetem lépcsőin fel-alá sétálva gyakran megálltunk az előttünk végzett hallgatók ballagási képei előtt és mindig azzal a mondattal léptünk odébb, hogy „ott leszünk”. Ott, mármint Keszthelyen, egy nálunk magasabb rendű erő jóvoltából nem lehettünk, de cserébe részesei lehettünk egy sor változásnak: a mi időnkben lett SZÉK a MÜTF, mi vagyunk az elsők, akik nem gazdasági vidékfejlesztők és szintén mi vagyunk a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem első végzős évfolyama.

De azért, hogy idáig eljuthattunk, a magam és a diáktársaim nevében nagyon sok köszönettel tartozom.

Köszönetannak a politikai szférának, amely lehetővé tette ezen egyetem létrejöttét, és ezáltal az itthon maradásunkért, a megmaradásunkért folytatott harcunkhoz segítő kezet nyújtottak.  

Köszönetazoknak a politikusoknak, valamint a civileknek, akik folyamatosan olajozzák a rendszer kerekét, hogy ez az egyetem működni tudjon.

Köszönet külhoni tanárainknak, akik több ezer kilométert utaztak azért, hogy néhány embernek előadást tartsanak és tették ezt olyan szívesen, mintha a Georgikon nagy aulájában lettek volna.

Köszönet itthoni tanárainknak, akik által nagyon sok fontos információval gyarapodott a tudástárunk.

Külön köszönet György Melindának (tanulmányi felelős – szerk. megj.), akinek nem volt egyszerű dolga a magamfajta, diákkort már megmúlt egyedeket a Neptun szigorára megnevelni.

Mindannyiuk további munkájához az Isten áldását kérjük!

A magam nevében pedig köszönöm Nektek, diáktársaim a sok lelki támogatást, ami nélkül biztosan nem jutottam volna idáig. Kívánom Nektek, hogy az itt megszerzett diploma ne csak egy okmány maradjon, hanem egy útlevél legyen, amely az élet egy magasabb szintjéhez ad belépési jogot. Azon diáktársaimnak, akik hátul maradtak, de jönnek utánunk, kitartást  kívánok!

Végezetül: igazat adok annak, aki a 2017-es toborzási kampány jelmondatát alkotta,  miszerint ez a hely „felnőttként is jó”.

Csató István
(vidékfejlesztési agrármérnök, Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem)

*Elhangzott 2021. június 18-án, pénteken, a Székelyudvarhelyi Egyetemi Központ ballagási ünnepségén.