Blog

Bemutattuk a SZÉK új szakmai intézeteit és elindítottuk a 2024-es felvételi kampányunkat

A Székelyudvarhelyi Egyetemi Központ elkötelezett a folyamatos fejlődés mellett, ami jól tükröződik az átfogó oktatási kínálatában, valamint az akkreditált szakképzéseinek és szakmai programjainak folyamatos bővülésében.
 
Örökös célunk, hogy lehetőséget teremtsünk a székelyföldi diákok és fejlődni vágyó szakemberek számára a szakmai ismeretek bővítésére és fejlődésük támogatására. Az intézmény küldetésének megfelelően fontosnak tartjuk a szoros kapcsolatot a helyi gazdasági szereplőkkel. Ennek érdekében, 2024-ben a SZÉK négy új szakmai intézetet alapított, melyek feladata a minőségbiztosítás és a kapcsolattartás.

Március 26-án az új intézetek szerepéről, valamint a 2024/25-ös tanév beiskolázási terveiről tartottunk tájékoztatást a sajtó számára.

A találkozón dr. Ilyés Ferenc programigazgató bemutatta az újonnan alakult szakmai intézeteket, amelyek szerepe, hogy fókuszáltan koordinálják az egyes szakok szakmai hátterét.

A Gazdasági és Karrierfejlesztési Intézet célja, hogy dinamikus és fenntartható kapcsolatot építsen ki a diákok és a helyi vállalkozások között, elősegítve ezzel a hallgatók szakmai fejlődését és a helyi gazdaság fejlődését egyaránt. Küldetése, hogy a diákokat inspirálja és támogassa abban, hogy innovatív, kreatív és önállóan gondolkodó sikeres gazdasági szakemberekké váljanak, ezzel a térség társadalmi és gazdasági motorjai legyenek. Az intézet az egyetemi gazdasági képzések koordinálása mellet, olyan szakirányú rövidtávú képzéseket igyekszik szervezni, amelyek a már dolgozó szakembereknek segítenek a naprakész tudás megszerzésében.

A Vidékfejlesztési Intézet két fő irányba fejti ki tevekénységét. Elsősorban célja az elméleti vidékfejlesztési képzés erőteljes gyakorlati tapasztalattal való megtámogatása, amely által partneri együttműködéseket keres a székelyföldi vidéki vállalkozásokkal. A második terület fókuszában a vidéki gazdasági és önkormányzati szereplők, valamint a vidéki lakosság állnak, akik számára célirányos képzéseket fog kidolgozni az intézet. Az intézet mindekori céljai közé tartozik a vidék és város szerves kapcsolatának megerősítése.

Az Egészségtudományi Oktatási Intézet célja, hogy az Ápolás és betegellátás alapszak, valamint az Egészségügyi menedzser mesterszak oktatási hatékonyságát elősegítse, és a hallgatókkal való szoros együttműködés során támogassa az oktatásmenedzsment és -fejlesztés biztosításában. Lévén, a képzés rendkívül gyakorlatorientált, ezért az intézet együttműködni kíván különböző egészségügyi alap- és fekvőbetegellátó intézményekkel.

A Műszaki és Innovációs Intézet egyik célja, hogy nyomon kövesse a diákok életpályáját úgy az egyetemi évek alatt, mint elhelyezkedésüket követően. Mivel a mérnöki szakma sajátosságából fakadóan nagyfokú elhivatottságra van szükség, nehezebb a rendszerben maradni, ugyanakkor a végzett mérnökök munkatapasztalata hozzájárulhat a mindenkori hallgatóknak reálisabb képet kani a szakmáról. Az intézet második fő terve, hogy a térségünkben lévő hiányszakmákra reagálva egy szakmunkás-utánpótlási képzéscsomagot állítson össze, ezzel segítve a hazai vállalkozókat.

A találkozó második felében bemutattuk a 2024/25-ös tanév beiskolázási terveit. Idén összesen 230 helyre lehet jelentkezni alap- illetve mesterszakra.

A 2024-es felvételi alkalmával jelentkezni lehet Kereskedelem és marketing, Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök, Könnyűipari mérnök, Ápolás és betegellátás alapszakra, valamint Marketing és Egészségügyi menedzser mesterképzésre.

Az induló szakokról bővebben a felvételi oldalon található információ.