2021/2022

Helyeink beteltek. Gratulálunk felvételt nyert hallgatóinknak!

Felvételi 2021

Befejezted a középiskolát? Érettségiztél vagy most fogsz érettségizni? Van már egy alapdiplomád és mesterképzésre jelentkeznél? Szeretnél továbbtanulni?

Jó helyen jársz, foglald el te is a helyed a Székelyudvarhelyi Egyetemi Központban és válaszd ki képzéseinkből a hozzád legjobban illőt!

Három alapképzést és egy mesterképzést ajánlunk neked, melyeken magyar nyelven, hétvégén történik az oktatás és két szakunkon tandíjmentesen is továbbtanulhatsz.

Nálunk gyakorlatorientált oktatási módszerekkel sajátíthatod el a tananyagot, munka mellett is járhatsz egyetemre, hiszen az oktatás pénteken délután és szombaton zajlik. Képzéseink a Magyar Akkreditációs Bizottság által akkreditáltak, a megszerzett diploma Romániában is érvényes.

Légy kíváncsi, nyitott, aktív egyetemista, kapcsolódj be szakmai és szabadidős programjainkba, ismerkedj a felsőbb évesekkel, vedd ki részed a rendezvényszervezésből, közösségi életből, sőt kerülj bele minél inkább a SZÉK és Székelyudvarhely vérkeringésébe!

Jelentkezési időszak

A 2021 szeptemberében induló alapképzéseinkre és a marketing mesterképzésre az alábbi időszakokban lehet jelentkezni:

Ami a beiratkozáshoz szükséges:

Felvételi 2021

A mesterképzés szakmai és motivációs beszélgetéseinek időpontjai:

Helyek száma és tandíjak

Kereskedelem és marketing (BSc)

A jelentkezéssel kapcsolatos kérdéseidet felteheted az alábbi elérhetőségeken:

Marketing mesterképzés (MSc)

A jelentkezéssel kapcsolatos kérdéseidet felteheted az alábbi elérhetőségeken:

Vidékfejlesztési agrármérnök (BSc)

A jelentkezéssel kapcsolatos kérdéseidet felteheted az alábbi elérhetőségeken:

Könnyűipari
mérnök (BSc)

A jelentkezéssel kapcsolatos kérdéseidet felteheted az alábbi elérhetőségeken:

Amennyiben személyesen iratkozol, itt találsz meg minket: Székelyudvarhely, Kőkereszt tér 1. szám, 535600, Hargita megye.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK)

Igen, a Székelyudvarhelyi Egyetemi Központ által kínált képzések mindenike akkreditált. Erről bővebben az alábbi honlapon tájékozódhatnak: www.szek.ro

Alapképzéseinkre és mesterképzésünkre személyes beiratkozással és ONLINE [BK1] lehet jelentkezni.

Ami a beiratkozáshoz szükséges:

– jelentkezési lap (online kitöltető vagy kérhető e-mailben);

– magyar nyelvű önéletrajz;

– személyi igazolvány másolata;

– 2 db igazolványkép (3×4);

alapképzésre: érettségi oklevél hitelesített másolata (amennyiben még nincs kiállítva, akkor igazolás);

mesterképzésre: egyetemi oklevél másolata és oklevélmelléklet, illetve érettségi oklevél;

– orvosi igazolás a családorvostól;

– a felvételi díj befizetését igazoló akta (75 RON – taxa de inscriere, bankszámlaszám: RO93 BRDE 210S V454 2859 2100, Fundatia Pro Odorhei, CF. 12549917, Nr. Inreg. 641/1999, Odorheiu Secuiesc)

Költségtérítéses kereskedelem és marketing alapképzésünkre, illetve a marketing mesterképzésünkre bankon keresztül kell utalni a tandíjat, félévente 3 részletben vagy egy összegben.

A Székelyudvarhelyi Egyetemi Központ a regionális gazdasági-társadalmi elvárásoknak megfelelően állítja össze mindenkori képzési ajánlatait. Az oktatási központ magyarországi egyetemek határon túli képzéseit hirdeti és szervezi meg. Az új képzések indítását mindig a mindenkori munkaerőpiaci igény határozza meg.

Az egyetemi képzések és mesterképzés mellett más képzéseket is hirdet a Székelyudvarhelyi Egyetemi Központ: szakképzések, érettségi felkészítők, kompetenciafejlesztési programok, nyelvképzések, hobbiképzések és workshopok.

Minden képzésen hétvégi oktatás zajlik, az órák általában pénteken és szombaton vannak, esetenként csütörtök délután.

Aktív félév: a beiratkozást követő olyan félév, amelyben a hallgató legalább egy, kreditértékkel bíró tantárgyat felvesz, vagy szakmai gyakorlatát teljesíti. Aktív a féléve annak a külföldön tanulmányokat folytató hallgatónak is, aki az adott félévre bejelentkezett.

Passzív félév: olyan félév, amelyben a hallgató tanulmányait szünetelteti. Passzív félévben kreditértékű követelményt nem teljesíthet (szigorlatra jelentkezhet, szakdolgozati szakszemináriumot felvehet). Passzív félévben a hallgató juttatásokra nem jogosult (pl. ösztöndíj, támogatások, diákigazolvány stb.).

A hallgató hallgatói jogviszonya fennállása mellett, ezzel egy időben másik felsőoktatási intézményben is tanulhat másik oklevél megszerzése céljából. Természetesen a párhuzamos képzésben részt vevő hallgató maga felel tanulmányi rendjének kialakításáért és a vállalt követelmények teljesítéséért.

Külső gyakorlóhelyen, intézményben, erre alkalmas vállalatnál, szervezetnél, munkahelyen vagy felsőoktatási intézményi gyakorlóhelyen teljesítendő a szakmai gyakorlat.

Mivel digitális nyilvántartásunk van, nem szükséges semmilyen irat. Tehát külsősként is be lehet jelentkezni a könyvtárunkba, egy személyazonossági okmány felmutatásával. A könyvek kölcsönözhetőek, a könyvtári szabályzatnak megfelelően.

A Székelyudvarhelyi Egyetemi Központ nyelviskolája a régió egyik leghatékonyabban működő intézménye, amelynek keretében angol, román, olasz, spanyol, német és francia nyelvtanfolyamokat szervezünk, valamint akkreditált ECL-nyelvvizsga-felkészítő és vizsgáztató központként is működünk.

Felnőttképző irodánk számos akkreditált és önfejlesztő képzést, tanfolyamot kínál a munkaerőpiaci igényeknek megfelelően, ugyanakkor hobbiképzéseink és workshopjaink is nagy népszerűségnek örvendenek.

Emellett érettségi felkészítőket is indítottunk (román nyelv és matematika), 5-11. osztályos diákoknak kompetenciafejlesztő programokat tartunk, tanulásmódszertannal fűszerezve. Nyári táborainkat, vakációs programjainkat is nagy érdeklődés övezi. Ezekről részleteket a VitaMAG  honlapján talál.

A hivatalos ünnepi hétvégék szabadok, és általában a félév során van még 1-2 szabad hétvége, de bizonyos félévekben, amikor magas az óraszám, előfordul, hogy minden hétvégén oktatás zajlik.

Az órákon való jelenlét nagyon fontos, mert sok tárgyat anyaországi oktatók tanítanak, akik akár egyetlen hétvége során próbálják az adott anyagot leadni és vázolni a vizsgakövetelményeket. A kereskedelem és marketing, valamint a vidékfejlesztési agrármérnök szakon néhány hiányzás megengedett, a könnyűipari mérnök képzésen ellenben a jelenlét kötelező.

A vizsgák típusai tantárgyanként változnak. Némelyből év közben is vannak már zárthelyi dolgozatok, de legtöbb esetben a félév végén történnek a számonkérések: egyéni és kiscsoportos házi dolgozatok, írásbeli vagy éppen szóbeli vizsgáztatások formájában.

Minden tárgyat a tanulmányi időszak alatt 3 alkalommal lehet felvenni, és összesen 6 vizsgalehetőség adott 1 tárgyból. A második tárgyfelvételt és annak vizsgáit már fizetni kell. Szakonként lehetnek kisebb eltérések ezek szabályozásában és a díjak meghatározásában – így mindenképpen ajánlatos ilyen esetben konzultálni az adott szak tanulmányi felelősével.

Az alapképzések során 210 ECTS-pontot lehet összegyűjteni, míg mesterképzésen 120 ECTS-pontot. Az összes alapképzés 6 tanulmányi félévet foglal magában és egy félév szakmai gyakorlatot, míg a marketing mesterképzés 4 féléves.

– közgazdász, kereskedelem és marketing alapszakon (E-business specializáció);

– agrármérnök;

– könnyűipari mérnök (Divattermék-technológia / Nyomtatott média-, csomagolástervezés és technológia);

– mesteri fokozat/közgazdász marketing szakon.

A képzési idő teljes hossza maximum 14 félév az alapképzések esetében és 4 félév a mesterszakon.

Hallgatói jogviszony szüneteltetésére csak az első félév teljesítése után van lehetőség. Hallgatói jogviszony egybefüggő szüneteltetése, passziválása maximum 2 félév lehet. A hallgató több alkalommal is élhet a hallgatói jogviszony szüneteltetésének jogával az intézmény által meghatározott maximális tanulmányi idő alatt.

Minden lehetséges! Ha van a tarsolyunkban elegendő hit és kitartás, sikerülni fog. Persze, nem azt állítjuk, hogy nem lesznek nehézségek, néha nem fogják úgy érezni, hogy elegük van, de mindezek az érzések egy-egy jól sikerült vizsga után elmúlnak.

Aki a képzés során szeretne gyesre menni, megteheti – tehát hallgatói státuszát passzívra állíthatja be. Ezen esetben a hallgatói jogviszony az elkövetkező félévben szünetel. Fontos: hallgatói jogviszony szüneteltetésére csak az első félév teljesítése, bizonyos kreditpontok megszerzése  után van lehetőség.

A Székelyudvarhelyi Egyetemi Központ családbarát intézmény, támogatja a gyerekes szülők továbbtanulását.

A helyi közösségeknek, vállalatoknak szükségük van képzett, tenni akaró emberekre, a hallgatóinknak pedig olyan munkaadókra, akik vállalkozásuk által helyben maradásukat, megélhetésüket biztosítják. Számunkra mind a székelyföldi vállalkozók, mind a(z eljövendő) munkavállalók fejlesztése fontos, hiszen együttes fejlődésük a régió fejlődésének alapját jelentheti. Az oktatási központ programjai ezen fenti célokat szolgálják és igyekeznek segíteni a hallgatókat a munkakeresésben és -vállalásban.

Évente több olyan rendezvényünk is van, amelyeknek célközönsége a mindenkori SZEK-hallgatók (is): Gólyatábor (Szakeligazító nap), Gólyabál, SZÉK Farsang, SZÉK Focikupa, szakmai előadások (BizniSZEK), könyvbemutatók, vetélkedők, koncertek (Civil-Más Rádió) stb.

Önmagáért beszél talán, hogy a Sic Card – Székelyföldi Diákigazolványt kiadó Centrum Studiorum Egyesület Diákbarát intézmény díját a Székelyudvarhelyi Egyetemi Központ kapta meg.

Székelyudvarhely iskolaváros, így pezsgő diákélet jellemzi – számos kulturális és sportintézmény kínálatából lehet válogatni. Ugyanakkor hallgatóink csatlakozhatnak a Székelyudvarhelyi Egyetemi Központ szakmai csoportjába, a BizniSZEK-be is.

Többek között:

Panoráma Panzió: 0755-123 455

Horizont Panzió: 0740-354 012

Lilla Panzió: 0266-212 532

Korona Panzió: 0722-515 407