Blog

Edutus Egyetem Képzés

Képzés neve: Kereskedelem és marketing (BSc) (Commerce and Marketing).

Specializáció: E-business.
Napjainkban kiemelkedő és folyamatosan növekvő szerepe van az elektronikus kereskedelemnek, vállalatirányításnak és adatfeldolgozásnak. Ebben a specializációban a hallgatók elsajátíthatják, hogy miként tudják üzleti vállalkozásaikat az internetes kereskedelmen keresztül hatékonyabbá tenni, hogyan tudnak egy webshopot menedzselni és mindezek logisztikai és informatikai hátterét megteremteni. Ezen felül bemutatjuk azokat a módszereket, melyekkel sokkal hatékonyabbá válik a fogyasztók tulajdonságainak feltárása és ennek megfelelően a számukra szükséges termékek és szolgáltatások kialakítása.

A szakmai hátteret biztosítja és az oklevelet kiállítja: Edutus Egyetem, Tatabánya–Budapest.

Képzési forma: tömbösített hétvégi oktatás (péntek délután, szombat) – tehát nem olyan nagy akadály, ha valaki már dolgozik és/vagy családja van.

Képzési idő: 6 félév + 1 félév szakmai gyakorlat.

Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: összesen 210 kreditpont.

Az oktatás nyelve: magyar.

A képzés helyszíne: Székelyudvarhelyi Egyetemi Központ (Kőkereszt tér 1. szám).

A képzés célja
A vállalkozói szféra számára üzlettudományi szempontból felkészült, a kereskedelem és marketing területén az új trendeket, eljárásokat és technikákat ismerő szakemberek képzése, akik alkalmasak a különböző termékek és szolgáltatások keresletvezérelt beszerzésére és értékesítésére, kis- és középvállalatok kereskedelmi tevékenységének szervezésére és irányítására. Ismereteiket a gyakorlatban önállóan alkalmazni tudják, idegen nyelvi ismeretekkel és jó kommunikációs készséggel rendelkeznek, és képesek szakismeretük folyamatos és magasabb szintű megújítására. Felkészültek tanulmányaik akár mesterképzésben történő folytatására is.

Az ideális jelentkező
Aki érdeklődést mutat a vállalkozás, az üzleti élet iránt; ismereteit nagyvállalatoknál vagy saját, illetve családi vállalkozásában szeretné hasznosítani; jó szervezőképességgel rendelkezik; innovatív; fogékony az új eljárások és a szakmában alkalmazható technikák iránt; vállalkozó szellemű; érdekli a marketing és a marketingkommunikáció világa.

Főbb tárgyak
A közgazdaságtani, társadalomtudományi és általános üzlettudományi ismeretek mellett a szak főbb tárgyai: vállalati gazdaságtan, költségelemzés és árképzés, stratégiai és üzleti tervezés, zöldmarketing, online marketing és e-kommunikáció, prezentációs és karriertervezési technikák, külkereskedelem és értékesítéstechnika, termékfejlesztés és termékpolitika, emberierőforrás-gazdálkodás és -menedzsment, online társadalom és virtuális közösségek, big data menedzsment.

Elhelyezkedési lehetőségek
Minden vállalkozásnál fontos a kereskedelem és marketing, így hallgatóink felvevőpiaca a teljes vállalkozói kör, (főként) a kis- és középvállalkozások a gazdaság minden ágában. A specializáció keretében szerzett mélyebb ismeretek és készségek azonban nemcsak a kereskedelem és értékesítés területén, hanem tágabb vállalati, sőt közigazgatási, nonprofit és társadalmi konstellációkban is szükségesek és eredményesen alkalmazhatók.  

Tandíj: 1600 RON/félév. Részletfizetésre valamennyi hallgató jogosult – az önköltség kifizetése 3 részletben is történhet.   

Gyakorlatorientáltság, életpálya-tervezés
Kiemelt fontosságot tulajdonítunk a hallgatók szakmai gyakorlatának. Az egyetemi évek alatt megszerzett munkatapasztalatok a munkához szükséges kulcskompetenciák erősítése mellett fontos szerepet töltenek be a hallgatók elhelyezkedési stratégiájában is: a szakmai gyakorlati hely sokak számára később az első munkahellyé is válik.

Oktatási intézményünk egy másik jellegzetessége, hogy számos hallgató, aki nálunk kezdi el a tanulmányait, már rendelkezik munkahellyel – a tanulás és a diplomaszerzés esetükben a szakmai fejlődéshez és karrierépítéshez szükséges.

Még miben más, mint…?
Az oktatás hétvégén történik. Így azoknak, akik hisznek az életen át tartó tanulás megtartó erejében, nem akadály, ha már dolgoznak és/vagy családjuk van. Hallgatóink többek között azt emelik ki, mennyire jó, hogy lehetőséget biztosítunk arra, hogy itthon és magyarul tanulhassanak.

Sokan kedvelik azt is, hogy mind helyi, mind anyaországi oktatók is részt vesznek az anyagleadásban. Míg mások azt tartják értéknek, hogy nincs kicsinyes bürokrácia, „családias” a hangulat, közvetlenebb az oktatók és a hallgatók közötti viszony.