03

Könnyűipari mérnök

KÖNNYŰIPARI MÉRNÖK (BSc IN LIGHT INDUSTRY ENERGINEERING)

A képzés célja könnyűipari mérnökök képzése, akik alkalmasak az anyagokban zajló folyamatok értelmezésére, az anyagok szerkezetének és tulajdonságainak vizsgálatára és azoknak a különböző technológiák során történő megváltoztatására, az anyag-előállítás technológiai folyamatainak rendszerszemléletű irányítására és szervezésére, valamint az ezen technológiákkal előállított anyagok és eszközök tervezésére, továbbfejlesztésére, minőségének biztosítására. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására. Tudásukat a kapcsolódó alkalmazási területeken, például a kereskedelemben vagy akár az új mérnök generációk oktatásában is hasznosíthatják.

A harmadik félévben a hallgató két specializáció közül választhatja ki a számára legjobban tetszőt:

01

Divattermék-technológia

Az öltözködési kultúra életünk nélkülözhetetlen része. Ez a divatorientált specializáció alapvetően a textil-, ruha- és bőrtermékek fejlesztésével, előállításával, gyártási technológiákkal és szervezéssel foglalkozik. Az öltözékek és kiegészítők tervezésén és előállításán kívül a ruházati és műszaki textilek, valamint a kompozit termékek alapvető ismeretei is a megszerzendő tudásanyag részét képezik.

02

Nyomtatott média-, csomagolástervezés és technológia

A specializáció átfogja a nyomtatott kommunikáció, a csomagolás hagyományos és legkorszerűbb digitális világát. A hallgatók elsajátítják a nyomtatott termékek és csomagolások tervezési módszereit. Gyakorlatot szereznek a tipográfia, az infomédia, a kiadói tevékenységhez szükséges szerkesztői ismeretek, valamint a modern médiatechnológiai szoftverek és eszközök alkalmazásában. Miközben megtanulják a legkorszerűbb 3D csomagolástervező programok használatát, válaszokat kapnak arra, hogy mitől jó egy csomagolás, milyen információkat kell közvetítenie a fogyasztó felé és milyen műszaki szempontokat kell figyelembe venni a tervezésekor. Megismerkednek a papírgyártás és -feldolgozás, a nyomtatás, valamint a csomagolástechnika legfontosabb anyagaival, technológiáival és gépi berendezéseivel.

Tandíjmentes
Képzésünket a magyar állam is fontosnak tartja, így finanszírozást biztosít az itt tanuló hallgatók számára.

Könnyűipari mérnök (BSc in Light Industry Engineering).

  • A szakmai hátteret biztosítja és az oklevelet kiállítja: Óbudai Egyetem, Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar, Budapest.
  • Képzési idő: 7 elméleti félév, párhuzamos szakmai gyakorlattal
  • Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: összesen 210 kredit.
  • Az oktatás nyelve: magyar.
  • Képzési forma: tömbösített hétvégi oktatás (péntek délután, szombat délelőtt).
  • A képzés helyszíne: Székelyudvarhelyi Egyetemi Központ (Kőkereszt tér 1. szám).
  • Nézd meg az anyaintézményed is.
Az oktatásban, tananyag leadásban mind helyi, mind anyaországi oktatók részt vesznek. Hallgatóink fontosnak tartják, hogy egyetemi központunkban „családias” hangulatban, jól felszerelt technikai környezetben tanulhatnak és közvetlen viszonyt ápolnak oktatóikkal, hallgató társaikkal.
Jelentkezem!
A képzés a természettudományos alapismeretek (matematika, mechanika, mérnöki fizika, műszaki kémia) mellett olyan gazdasági és humán ismereteket is nyújt, mint a közgazdaságtan, vállalatgazdaságtan, menedzsment, logisztika, marketing és kereskedelem.
A könnyűiparban képzeli el jövőbeni munkáját vagy a képzésen megszerzett ismereteit munkahelyén, saját, illetve családi vállalkozásában szeretné hasznosítani; jó szervezőképességgel rendelkezik; innovatív; fogékony az új eljárások és a szakmában alkalmazható technikák iránt; vállalkozó szellemű.

Jelentkezési űrlap könnyűipari mérnök szakra

1
2
3
4
//