03

Könnyűipari mérnök

KÖNNYŰIPARI MÉRNÖK (BSc IN LIGHT INDUSTRY ENERGINEERING)

A képzés célja könnyűipari mérnökök képzése, akik alkalmasak az anyagokban zajló folyamatok értelmezésére, az anyagok szerkezetének és tulajdonságainak vizsgálatára és azoknak a különböző technológiák során történő megváltoztatására, az anyag-előállítás technológiai folyamatainak rendszerszemléletű irányítására és szervezésére, valamint az ezen technológiákkal előállított anyagok és eszközök tervezésére, továbbfejlesztésére, minőségének biztosítására. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására. Tudásukat a kapcsolódó alkalmazási területeken, például a kereskedelemben vagy akár az új mérnök generációk oktatásában is hasznosíthatják.

A harmadik félévben a hallgató két specializáció közül választhatja ki a számára legjobban tetszőt:

01

02

A képzés a természettudományos alapismeretek (matematika, mechanika, mérnöki fizika, műszaki kémia) mellett olyan gazdasági és humán ismereteket is nyújt, mint a közgazdaságtan, vállalatgazdaságtan, menedzsment, logisztika, marketing és kereskedelem.
A könnyűiparban képzeli el jövőbeni munkáját vagy a képzésen megszerzett ismereteit munkahelyén, saját, illetve családi vállalkozásában szeretné hasznosítani; jó szervezőképességgel rendelkezik; innovatív; fogékony az új eljárások és a szakmában alkalmazható technikák iránt; vállalkozó szellemű.