03

Könnyűipari mérnök

Teret adunk a kreativitásodnak, és azt itt elsajátított mérnöki gondolkodásmód segítségével szakszerűen megtervezheted termékképes ötleteidet.

KÖNNYŰIPARI MÉRNÖK (BSc IN LIGHT INDUSTRY ENGINEERING)

Megújult képzésünk célja olyan könnyűipari mérnökök képzése, akik alkalmasak az anyagokban zajló folyamatok értelmezésére, az anyagok szerkezetének és tulajdonságainak vizsgálatára és azoknak a különböző technológiák során történő megváltoztatására, az anyag-előállítás technológiai folyamatainak rendszerszemléletű irányítására és szervezésére, valamint az ezen technológiákkal előállított anyagok és eszközök kreatív tervezésére, továbbfejlesztésére, minőségének biztosítására. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására. Tudásukat a kapcsolódó alkalmazási területeken, például a kereskedelemben, vállalatirányításban vagy akár az új mérnök generációk oktatásában is hasznosíthatják.

2022-től divattermék technológia és minőségirányítási rendszerfejlesztő specializációkkal indítjuk képzésünket, amelynek újdonsága, hogy innovatív képzési módszereket alkalmazunk: az elméleti oktatás, az előadások többségében online zajlanak, így hallgatóink akár otthonuk kényelméből is bekapcsolódhatnak az oktatásba vagy az e-learning felületek segítségével ők maguk oszthatják be a tanulásra szánt idejüket.
A könnyűipari mérnök szak műszaki és természettudományi alapozó tárgyait átfogó ismétléssel kezdjük, hogy hallgatóinknak legyen lehetőségük felzárkózni a reál tantárgyakból. A személyes találkozások (félévente 2-3 alkalom) során hallgatóinknak alkalmuk lesz szakmai, gyakorlati foglalkozásokra, műhelymunkákra a Székelyudvarhelyi Egyetemi Központban, illetve partnervállalatoknál kiszervezve. Emellett lehetőséget biztosítunk arra, hogy bekapcsolódhassanak az Óbudai Egyetem Budapesten megszervezett nyári egyetem programjába.

A harmadik félévben a hallgató három specializáció közül választhatja ki a számára legjobban tetszőt:

01

Divattermék-technológia

Az öltözködési kultúra életünk nélkülözhetetlen része. Ez a divat- és tervezés orientált specializáció alapvetően a textil-, ruha- és bőrtermékek tervezésével, fejlesztésével, előállításával, gyártási technológiákkal és szervezéssel foglalkozik. Az öltözékek és kiegészítők tervezésén és előállításán kívül a ruházati és műszaki textilek, valamint a kompozit termékek alapvető ismeretei is a megszerzendő tudásanyag részét képezik.
Divattermék-technológia specializációnk újdonsága, hogy tantervünket 30 kreditpont értékű kreatív készségfejlesztő tantárgycsoporttal egészítettük ki, amelyek a divattervezésre, egyéni kreativitás fejlesztésére, tervező szoftverek ismeretére, designra, terméktervezésre, kiegészítők tervezésére, interior designra, divattermék-technológiák megismertetésére helyezik a hangsúlyt.

02

Minőségirányítási-rendszerfejlesztő

Minőségirányítási-rendszerfejlesztő specializációnkon olyan szakembereket képzünk, akik ismerik a termékek előállításának és a szolgáltatások megvalósításának rendszerszemléletét. Átlátják a termelési és szolgáltatási folyamatok igényfelmérését, a folyamatok átfogó szabályozását, szervezeten belüli műszaki folyamatok értékelési és fejlesztési módszereit. Tanulmányaik során a legkorszerűbb minőségügyi ismereteket, módszereket és elveket sajátítják el (LEAN, 6 szigma, TQM, autóipari rendszerek technikái), amelyek nélkül ma a sikeres cégek vállalat- és termelésirányítása elképzelhetetlen.
Tanulmányaik részét képezi az erőforrás menedzsment, korszerű döntéselőkészítő eszközök, menedzsment rendszerek építése és fejlesztése, folyamatszabályozás, rendszer- és költségértékelés .

03

Nyomtatott média-, csomagolástervezés és technológia

A specializáció átfogja a nyomtatott kommunikáció, a csomagolás hagyományos és legkorszerűbb digitális világát. A hallgatók elsajátítják a nyomtatott termékek és csomagolások tervezési módszereit. Gyakorlatot szereznek a tipográfia, az infomédia, a kiadói tevékenységhez szükséges szerkesztői ismeretek, valamint a modern médiatechnológiai szoftverek és eszközök alkalmazásában. Miközben megtanulják a legkorszerűbb 3D csomagolástervező programok használatát, válaszokat kapnak arra, hogy mitől jó egy csomagolás, milyen információkat kell közvetítenie a fogyasztó felé és milyen műszaki szempontokat kell figyelembe venni a tervezésekor. Megismerkednek a papírgyártás és -feldolgozás, a nyomtatás, valamint a csomagolástechnika legfontosabb anyagaival, technológiáival és gépi berendezéseivel.

Gyakorlati találkozásaink során arra összpontosítunk, hogy hallgatóinkat olyan oktatókkal, szakemberekkel kapcsoljuk össze, akik a lehető legtöbb szakmai fogást, hasznos praktikát, technológia ismeretet mutatnak be és adnak át nekik, hogy ezzel is közelebb hozzák diákjainkat a választott pályájukhoz.

40 tandíjmentes hely

Tandíjmentes
Képzésünket a magyar állam is fontosnak tartja, így finanszírozást biztosít az itt tanuló hallgatók számára.

Könnyűipari mérnök (BSc in Light Industry Engineering).

  • A szakmai hátteret biztosítja és az oklevelet kiállítja: Óbudai Egyetem, Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar, Budapest.
  • Képzési idő: 7 elméleti félév, párhuzamos szakmai gyakorlattal
  • Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: összesen 240 kredit.
  • Az oktatás nyelve: magyar.
  • Képzési forma: tömbösített oktatás, online előadásokkal és elektronikus tananyagokkal, valamint személyes szakmai foglalkozásokkal, műhelymunkákkal.
  • A képzés helyszíne: Székelyudvarhelyi Egyetemi Központ (Kőkereszt tér 1. szám).
  • Nézd meg az anyaintézményed is.
Az oktatásban, tananyag leadásban mind helyi, mind anyaországi oktatók részt vesznek. Hallgatóink fontosnak tartják, hogy egyetemi központunkban „családias” hangulatban, jól felszerelt technikai környezetben tanulhatnak és közvetlen viszonyt ápolnak oktatóikkal, hallgató társaikkal.
Jelentkezem
A képzés a természettudományos alapismeretek (matematika, mechanika, mérnöki fizika, műszaki kémia) mellett olyan gazdasági és humán ismereteket is nyújt, mint a közgazdaságtan, vállalatgazdaságtan, menedzsment, logisztika, marketing és kereskedelem.
A könnyűiparban képzeli el jövőbeni munkáját vagy a képzésen megszerzett ismereteit munkahelyén, saját, illetve családi vállalkozásában szeretné hasznosítani, jó tervező- és szervezőképességgel rendelkezik, innovatív, vállalkozó szellemű, fogékony az új eljárások és a szakmában alkalmazható technikák iránt.

Jelentkezési űrlap - könnyűipari mérnök (BSc)

Step 1 of 2

A jelentkező személyi adatai:

Állandó lakcím

Érettségi adatok:

Kiegészítő információk: