05

Marketing mesterképzés

MARKETING MESTERKÉPZÉS (MSc IN MARKETING)

A képzés célja

A Marketing mesterszak képzési célja olyan magasfokú marketing elméleti ismeretekkel és magabiztos gyakorlati alkalmazási készségekkel rendelkező okleveles közgazdászok pályára állítása, akik képesek felismerni egy vállalat marketingkörnyezetének valamennyi összefüggését, és ennek megfelelően irányítani a vállalat piaci műveleteit. A végzettek képesek megszervezni és lebonyolítani a szükséges piackutatási feladatokat, elkészíteni a sikerrel kecsegtető marketingterveket, meghatározni a versenyképes marketingmixet, hatékonyan megszervezni a marketingdöntések végrehajtását és rendszerbe építeni a marketing-kontrolling folyamatokat. A képzésben különös hangsúlyt kapnak az értékesítés-menedzsmenttel foglalkozó ismeretek és technikák, valamint az e-kereskedelem és az online marketing ma már egyre szélesebb körben terjedő gyakorlata. Ezen kívül nagy hangsúlyt helyezünk hallgatóink szervezői és vezetői képességeinek fejlesztésére is. Mindennek célja, hogy erős elméleti és módszertani alapokkal rendelkező, ugyanakkor a gyakorlatban felmerülő konkrét feladatok, problémák megoldására, és az eredmények megfelelő kommunikálására képes szakembereket bocsássunk ki.

12 tandíjmentes hely
13 tandíjas hely

3300 lej/félév
Részletfizetésre valamennyi hallgató jogosult – az önköltség kifizetése 3 részletben is történhet

Marketing mesterképzés (MSc in Marketing)

  • A szakmai hátteret biztosítja és az oklevelet kiállítja: Edutus Egyetem, Tatabánya–Budapest.
  • Képzési idő: 4 félév.
  • A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: összesen 120 kreditpont.
  • Az oktatás nyelve: magyar.
  • Képzési forma: tömbösített hétvégi oktatás (péntek délután, szombat délelőtt).
  • A képzés helyszíne: Székelyudvarhelyi Egyetemi Központ (Kőkereszt tér 1. szám).
  • Nézd meg az anyaintézményed .
Az oktatásban, tananyag leadásban mind helyi, mind anyaországi oktatók részt vesznek. Hallgatóink fontosnak tartják, hogy egyetemi központunkban „családias” hangulatban, jól felszerelt technikai környezetben tanulhatnak és közvetlen viszonyt ápolnak oktatóikkal, hallgató társaikkal.
Érdekel

Főbb tárgyak

A képzés alapelvei az elméleti és módszertani alapozó, a széles körű, gyakorlatorientált, az alkalmazás technikáit előtérbe helyező szakmai képzés. A mesterszak főbb tantárgyai között említjük a következőket:

Munkaerőpiaci lehetőségek

A legkorszerűbb és a gyakorlati alkalmazásban is kipróbált marketingismeretek feljogosítják a végzettet arra, hogy marketingvezetői munkakört töltsön be mind nagyobb – akár multinacionális –, mind kis- vagy közepes vállalatoknál.
A világgazdasági válság következtében nehezebbé vált értékesítési körülmények és növekvő verseny egyik oldalról korlátozták a marketingbüdzséket, másrészt viszont épp a marketinghatékonyság javítására hívták fel a figyelmet. Ez a körülmény a jól képzett, újszerű marketinggyakorlatot ismerő marketingesek számára új pályalehetőségeket nyit.

A munkaerőpiaci kereslet számai, előrejelzései, az állásajánlatok is azt tükrözik, hogy a telített közgazdász szakmán belül a marketing, az értékesítés, a kommunikáció és a logisztika területén még bővülő kereslettel számolhatunk, főleg a legmagasabb végzettségűek körében.

A képzésbe való belépés előfeltételei

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

1. Teljes kreditérték beszámításával vehetők figyelembe: a gazdaságtudományok képzési területről a gazdálkodási és menedzsment, a pénzügy és számvitel, a nemzetközi gazdálkodás, a kereskedelem és marketing, a műszaki képzési területről a műszaki menedzser alapképzési szak.

2. A 4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető: a gazdaságtudományok képzési területről az emberi erőforrások, a turizmus-vendéglátás, az alkalmazott közgazdaságtan, a gazdaságelemzés, a közszolgálati, az üzleti szakoktató alapképzési szak.

3. A 4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

4. A 2. és 3. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési ciklusba való belépés minimális feltétele: legalább 30 kredit az alábbi területekről

– módszertani ismeretek (matematika, statisztika, informatika) területéről min. 5 kredit;

– elméleti közgazdaságtani ismeretek (mikro- és makroökonómia, nemzetközi gazdaságtan, regionális gazdaságtan, gazdaságtörténet) területéről min. 5 kredit;

– üzleti szakmai ismeretek (vállalatgazdaságtan, vállalati pénzügy, marketing, számvitel, vezetés-szervezés, emberi erőforrás) területéről min. 10 kredit.

Mesterképzés felvételi vizsgán szerezhető pontok

Idegen nyelvi követelmény

A mesterfokozat megszerzéséhez angol nyelvből államilag elismert, legalább középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy egy másik élő idegen nyelvből középfokú (B2), komplex típusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi nyelvvizsga vagy államilag elismert, felsőfokú (C1), komplex típusú általános nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges (pl. román nyelv és irodalomból tett sikeres érettségi vizsga).

Hallgatónk vagy már?

Az alábbi linkek segíthetnek

Tájékoztatási űrlap marketing mesterképzés szakra

Elfogadom, hogy az általam megadott adatokat a Székelyudvarhelyi Egyetemi Központ a saját céljaira felhasználja.