Küldetésünk, értékeink, történetünk

Rólunk

KÜLDETÉSÜNK

Csak a tudatosan cselekvő és tudásában gyarapodó egyén a garancia arra, hogy közösségeink megmaradnak, őrzik és gazdagítják az elődeink által ránk bízott értékeinket, a felnövekvő generációk számára pozitív jövőképet mutatva, cselekvően hozzájárulva az adott térség fejlődéséhez, a magyarság megmaradásának biztosításához és társadalmi-gazdasági szerepvállalásának erősítéséhez.

A Székelyudvarhelyi Egyetemi Központ küldetése: a székelyföldi vállalkozások és intézmények munkatársainak képzése gyakorlatorientált oktatási módszerekkel, ezáltal is elősegítve a székely emberek helyben való boldogulását, megelőzve a megélhetés érdekében való elvándorlásukat.
Számunkra mind a székelyföldi vállalkozó, mind a székely munkavállaló fejlesztése fontos, hiszen együttes fejlődésük a régió fejlődésének alapját jelentheti.

Az egyetemi központ összes elindított programja ezen célokat szolgálja.
Képzési modellünknek helye és létjogosultsága van az erdélyi magyar oktatásban – a munkaerő-piaci igények rugalmas követése, a képzések költséghatékonysága, a magyar (felső)oktatásban felhalmozódott tudás Erdélybe való áthozatala mind-mind ezen modell erősségét igazolják. Az eddigi tapasztalatokat kamatoztatva továbbra is eredményes képzési bázisa szeretnénk lenni Székelyföldnek. Felsőoktatási programjainkban a piaci-vállalati, a közoktatásban pedig a szülői-diák igény lesz továbbra is a meghatározó.

rólunk

Értékeink

Történetünk

A székelyudvarhelyi Magyar Termék Nagydíjas és Diákbarát Intézmény díjas Székelyudvarhelyi Egyetemi Központ (korábban MÜTF Oktatási Központ) immár 1998 óta az erdélyi magyar oktatás szerves része, a székelyföldi magyar felsőoktatás és felnőttoktatás székelyudvarhelyi pillére, vállalati kapcsolatai révén pedig a székelyföldi gazdaságfejlesztés egyik fontos szereplője. Oktatási modellünk a határon túli, és úgy általában a képzések területén sikertörténet. Intézményünk az elmúlt évek alatt igazi ernyőszervezetté nőtte ki magát.

Nézz körbe nálunk