Blog

Magna Cum Laude

Közel öt év intenzív munkája lassan beért. 2016 őszén kezdtem a doktori iskolát akadémiai és kutatói karrier kilátásával. Előtte már közel 15 év marketinges tapasztalat gyűlt össze, igazgatói, tanácsadói, illetve tréner szerepekben. A MÜTF, majd Edutus, illetve Georgikon, Óbuda különböző tanszékeivel való együttműködés is motivált ezen törekvéseimben. A doktori iskolát a Nagyszebeni „Lucian Blaga” Egyetem Mérnöki Karán folytattam, mérnöki és menedzsment tudományok területén, dr. ing. Lucian-Ionel Cioca egyetemi professzor irányítása alatt.  

150 könyv és 120 tudományos cikk tanulmányozása, 10 konferenciarészvétel, 12 ipari kiállítás és vásár, több mint 500 óra megfigyelés és több mint 500 oldalnyi megírt anyag után elérkezett a nyilvános megvédés. A közel három órás védés négy patinás egyetem képviselői előtt (Nagyszebeni „Lucian Blaga” Egyetem, a Kolozsvári Műszaki Egyetem, a Brassói Transilvania Egyetem, illetve a Temesvári Műszaki Egyetem) már csak a végső lépés volt a doktori cím, a Magna Cum Laude felé. 

A vidékünkön is sikeresen bevált üzleti modellek egyike az ipari félkésztermékek forgalmazása az üzleti szférának. Ez a szakterület jelentős fejlődésen ment keresztül az elmúlt húsz évben, ugyanakkor bizonyos rendszerhibák megnehezítik a fejlődést. Az eladási erők folyamatos túlterhelését és a marketing-eladási tevékenység hatékonyságának plafonálódását, sőt visszaesését érezte a legtöbb cég az elmúlt években, a nyers számok növekedése ellenére. 

Ezen problémák kutatásának szenteltem az elmúlt öt évet, a gyakorlatban észlelt problémák lehetséges elméleti magyarazátait keresve, és a gyakorlatban használható módszereket fejlesztve. Ennek eredménye az:

 “Ipari Marketing 4.0 – A digitális és konvencionális marketing integrációja az Ipar 4.0 korszakában” című doktori tézis.  


A tudományos kutatás jelenlegi helyzete, illetve az ipari marketingre adaptált kvalitatív és kvantitatív kutatások – több mint 15 év piaci munka és több hónapos töprengés, ötletelés – után három fő eredeti hozzájárulásom volt a szakterülethez. Az első egy, az ipari marketingre adaptált marketingstratégia-kidolgozási és gyakorlatba ültetési keretterv. A második a Kotler által eredetileg elsősorban fogyasztói piacra kidolgozott „5A” vagy „Az ügyfél új útja” modell ipari cégekre való adaptálása. És a harmadik, talán legnagyobb hozzáadott értékű, eredeti javaslat, az Asti Mágnes Modell. Ez utóbbi az ipari marketingben alkalmazott két fő megközelítést hangolja össze, vagyis a „klasszikus” piacszegmentálásra (STP) alapozó marketingmixet a kapcsolati marketinggel (relationship marketing). A modell fő értéke, hogy csökkenti az eladási erők túlterheltségét, miközben a kiemelt ügyfelek a megfelelő figyelemben tudnak részesülni – mindez a digitális és konvencionális eszközök összehangolt integrálásával. Ne feledjük, hogy, amint Philip Kotler mondta:

“A csúcstechnológia világában az emberek csúcsminőségű kapcsolatokra vágynak”

„In a high-tech world, people long for a high touch” – Philip Kotler

Dr. Székely Szilárd