02

Vidékfejlesztési agrármérnök

VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖK (BSc IN RURAL DEVELOPMENT ENGINEERING)

A képzés célja

Olyan vidékfejlesztési agrármérnökök képzése, akik képesek a termeléssel, szolgáltatással, szaktanácsadással összefüggő szervezési, irányítási, adminisztratív és logisztikai, valamint termelési feladatok ellátására. Az elsajátított agrártudományi, ökonómiai, menedzsment, üzemtani, elemzési-tanácsadási, agrár-kereskedelmi, agrármarketing, környezetvédelmi, regionális és térségi ismereteik birtokában, valamint a szakigazgatási feladatok és az agrárgazdaság kapcsolatrendszerének ismeretében képesek a munkaerő-piaci elvárásoknak megfelelő szakmai munka végzésére. Rendelkeznek a vidékfejlesztés európai uniós normák szerinti értelmezéséhez, vidékfejlesztési programok tervezéséhez, lebonyolításához szükséges szakismeretekkel. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben való folytatására.
Tandíjmentes
Képzésünket a magyar állam is fontosnak tartja, így finanszírozást biztosít az itt tanuló hallgatók számára.

Vidékfejlesztési agrármérnök (BSc in Rural Development Engineering).

  • A szakmai hátteret biztosítja és az oklevelet kiállítja: Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE), Keszthely.
  • Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: összesen 210 kreditpont.
  • Képzési idő: 6 félév + 1 félév szakmai gyakorlat.
  • Az oktatás nyelve: magyar.
  • Képzési forma: tömbösített hétvégi oktatás (péntek délután, szombat délelőtt).
  • A képzés helyszíne: Székelyudvarhelyi Egyetemi Központ (Kőkereszt tér 1. szám).
  • Nézd meg az anyaintézményed
Az oktatásban, tananyag leadásban mind helyi, mind anyaországi oktatók részt vesznek. Hallgatóink fontosnak tartják, hogy egyetemi központunkban „családias” hangulatban, jól felszerelt technikai környezetben tanulhatnak és közvetlen viszonyt ápolnak oktatóikkal, hallgató társaikkal.
A hallgatók tanulmányaik első évében alapozó tantárgyakkal ismerkednek, pl. mikro- és makroökonómia, agrár- és gazdasági jog, közigazgatási alapismeretek. Ezt követően kerül sor a szakmai ismeretek elsajátítására, mint:
A szakmai tudás mellett hangsúly kapnak az informatikai és pályázatírási ismeretek is. A képzés tananyaga felöleli egyrészt a Székelyföldre jellemző természeti környezet alapszintű ismeretét a talajtól az állatfajokig, a növénytermesztés, állattenyésztés és vadgazdálkodás alapjait, másrészt a gazdasági folyamatok és törvényszerűségek megismerését és kiszámítását romániai és európai jogi keretek között.
Ugyanakkor várjuk azok jelentkezését is, akik területfejlesztési tanácsadással- és szakigazgatással szeretnének foglalkozni, közbirtokosságoknál, vidékfejlesztésben érintett alapítványoknál, helyi szerveződésű társadalmi szervezeteknél, érdekképviseleteknél, tervező intézményeknél, kistérségi társulásoknál vagy akár önkormányzatoknál dolgoznak vagy képzelik el jövőjüket.

Hallgatónk vagy már?

Az alábbi linkek segíthetnek