Blog

Virtuális karriertervezés – pályaorientáció középiskolásoknak

Hasznos és értékteremtő kezdeményezéssel jelentkezett a Székelyudvarhelyi Egyetemi Központ és a lebonyolító MAGOK Egyesület. A Székelyudvarhely Megyei Jogú Város által is támogatott Virtuális karriertervezés – online pályaorientációs tréning középiskolásoknak elnevezésű projekt tulajdonképpen három pillérből állt: egy online pályaorientációs tréningsorozatból, néhány szakmabemutató kisfilmből és egy kutatásból, valamint annak kiértékeléséből.

A projekt fő célja középiskolások pályaválasztási döntésének elősegítése volt. Életünk során újra meg újra döntési helyzetekbe kerülünk, ez nagyon sok esetben teher, hiszen számtalan szempontot kell mérlegelni ahhoz, hogy utólag ne bánjuk meg döntésünket. Ebben a tehermentesítésben, mérlegelésben próbáltunk segíteni a középiskolásoknak.

Online pályaorientációs tréningsorozat
Az online pályaorientációs tréning kedvezményezettje mintegy 70, Székelyudvarhelyen tanuló XI. osztályos diák volt négy középiskolából: a Baczkamadarasi Kis Gergely Református Gimnáziumból, az Eötvös József Mezőgazdasági Szakközépiskolából, a Kós Károly Szakközépiskolából és a Tamási Áron Gináziumból.

Szabó Attila tanár-kommunikációs tréner és Varga Andrea tanár-pszichológus számos kérdéskört körbejárt, többek között: miért fontos, hogy tudatosan gondolkodjunk a jövőről?; önismeret; kompetenciák; továbbtanulás és/vagy munka?, mindemellett vázolták, hogy tartalom és forma szempontjából hogyan lehet jó és egyedi önéletrajzot és motivációs levelet írni, de nem hagyták ki az állásinterjúra való felkészülés mozzanatait sem, lebontva mind a verbalitásra, mind a testbeszédre.

Szakmabemutató kisfilmek
Szakmabemutató kisfilmeket is készíttettünk a nyomdaipar, a marketing és az agrárium területéről. Olyan kisfilmekről van szó, amelyek hitelesen mutatják be az adott szakma nehézségeit és szépségeit. Történik mindez olyan emberek által, akik lelkesednek a szakmájukért, akik jó értelemben influencerek lehetnek a fiatalok majdani pályaválasztásánál.

A helyi közösségeknek nagy szükségük van irányt mutató, értékteremtő, hivatástudattal rendelkező emberekre, akik tevékenységükön keresztül példamutató módon szolgálják a közösségünket – a kisfilmek ilyen személyeket-vállalkozásokat mutatnak be.

A kisfilmeket itt lehet megtekinteni:
Vidékfejlesztés: https://www.youtube.com/watch?v=LqxKZwpsXpY
Marketing és pénzügy: https://www.youtube.com/watch?v=0GE9WiJ3yJw&t=25s
Nyomdaipar: https://www.youtube.com/watch?v=hXiqchUWYRM&t=10s

Kutatás – középiskolások pályaválasztási jövőképe
A programban részt vevő diákok részére Veres Hanga Katalin szociológus-közgazdász összeállított egy kérdőívet, amellyel a pályaválasztási jövőképüket vizsgálta.
A XI. osztályos diákok több mint egy év múlva kell arról döntsenek, hogy szeretnének-e továbbtanulni, és ha igen, hová fognak jelentkezni. Éppen ezért a pályaválasztási kérdéseknek számukra még kevésbé van aktualitása, mivel egyelőre a sikeres érettségi vizsga letétele a cél. Kutatásunkkal az volt a célunk, hogy felmérjük, a tanulók egy évvel az érettségi vizsga előtt mennyire tudatosak a pályaválasztás terén.

A programban részt vevő diákok körében egy kérdőíves feltáró kutatást végeztünk azzal a szándékkal, hogy feltárjuk munkaerőpiaci attitűdjeiket. A felmérés olyan területekre vonatkozott, hogy milyen terveik vannak az érettségi vizsgát követően, van-e szándékukban továbbtanulni, ha igen, milyen területen. Itthon vagy külföldön szeretnének munkát vállalni és milyen szempontok alapján választanának munkahelyet? Szerettük volna megtudni azt is, hogy ki segít nekik a pályaválasztási döntésben, vagy milyen módon ismerik fel saját képességeiket. 

A kutatásunkban részt vett diákokról elmondható, hogy már most foglalkoztatja őket a jövőbeni munkahelyük és a majdani megélhetésük, és tudatosan terveznek ezekkel kapcsolatban. Felmérésünkből az is kiderült, hogy a tanulók fő célja a továbbtanulás, majd ezt követően a szakmai kiteljesedés.

Legtöbbjük már tudja, hogy milyen szakmát szeretne, de nem ragaszkodnak ahhoz, hogy életük során csak egy szakmájuk legyen, hajlanak arra is, hogy több területen kipróbálják magukat. Igaz, hogy a munkahelyi elvárásokhoz még nem érzik magukat felkészültnek, de a legtöbbjük már tudja, hogy milyen úton kell elindulnia a sikeres pálya érdekében. Meglepő volt számunkra, hogy nem kizárólag a szellemi munka vonzza őket, ahogy a jövő munkavállalóját elővetíti a legtöbb tanulmány és felvetés.

Munkahely szempontjából az önállóság a legjellemzőbb tényező, hiszen legtöbben vállalkozóként vagy önfoglalkoztatóként dolgoznának. A jó munkahely szempontjából a legfontosabb számukra a jó munkaközösség, a szakmai fejlődés, valamint az előmeneteli esély, a szabad döntés lehetősége és a rugalmas munkaidő. Az otthonról dolgozás lehetőségéhez nem egyértelműen ragaszkodnak, a legtöbbjük megosztottan képzeli a munkavégzést: bejárással és távmunkával.

A mostani bérátlagokhoz képest magasabb fizetésért hajlandóak dolgozni és úgy gondolják, hogy a szakmai tudás, a tapasztalat és a hajlandóság a legbiztosabb záloga a jó munkahely megszerzésének.

A kutatásból arra is fény derült, hogy a diákok saját erősségeiket elsősorban nem az iskolai keretek között ismerik fel és a legtöbb pályaválasztási támogatást a szüleiktől kapják.


A kutatás során primer, kvantitatív adatokat elemeztünk, melyeket kérdőíves megkérdezéssel, strukturáltan gyűjtöttünk. A vizsgálat egyszeri lekérdezéssel, azaz keresztmetszeti vizsgálattal történt, így a kapott eredmények a projektben részt vevő diákok 2020. novemberi véleményét tükrözik. A mintavételi keretet a program résztvevői adták, és nem véletlen önkényes mintavétellel történt a válaszadók kiválasztása. Ezért a kutatás nem tekinthető reprezentatívnak a székelyudvarhelyi középiskolásokra vonatkoztatva, kizárólag a program résztvevőire érvényesek az eredmények.


Ars poetica
A Székelyudvarhelyi Egyetemi Központnál és a lebonyolító MAGOK Egyesületnél mindig is előnyt élvezett és élvez az oktatás, a képzés, a helyi humántőke fejlesztése. Ez kulcsfontosságú, hiszen a helyi emberek fejlődése, gyarapodása Székelyudvarhely és Székelyföld gazdasági stabilitását és fejlődését is jelenti. A szociális hatás is fontos: képzéseink jelentős szerepet játszhatnak a társadalmi lemorzsolódás és a szülőföldelhagyás megakadályozásában, a helyben való boldogulás elősegítésében.

A középiskolások közvetlen fejlesztésén túl a projekt közvetett hatásaival is számolunk, hiszen ezen fiatalok környezetüket is befolyásolják majd azáltal, hogy a projekt tréningjei alatt szerzett ismereteket, a tanultakat felhasználják bizonyos döntéshozataloknál és megvalósításoknál. 

A pályázat által bebizonyosodott, mindez nem csupán nekünk, hanem Székelyudvarhely Megyei Jogú Városnak mint pályázatkiírónak is fontos.

Veres Hanga Katalin
Szabó Attila