Blog

VitaMAG Pedagógus Műhely – pedagógiai és oktatásmódszertani felkészítősorozat

A 2020 szeptemberében induló és decemberében véget ért VitaMAG Pedagógus Műhely – Korszerű pedagógiai és oktatásmódszertani felkészítősorozat céljául tűzte ki, hogy kezdő és gyakorló udvarhelyszéki oktatóknak olyan román módszertani témaköröket mutasson be, melyek előtérbe helyezik a nyelvelsajátítás fontosságát a nyelvtanulással szemben. Ugyanakkor olyan, az online oktatásban is fontos praktikákat osztottunk meg a résztvevőkkel, melyek erősítik a pedagógus-diák kapcsolatot, a tanórákat érdekessé varázsolják, ezáltal élménnyé téve a tanulási folyamatot. A képzés a Bethlen Gábor Alap támogatásával valósult meg.

Egyed Gergely: Korszerű nyelvelsajátítás
A szeptember 18. és december 12. között megszervezett 10 alkalmas módszertani képzésnek az volt a célja, hogy a résztvevőknek gyakorlatias, a mindennapi románnyelv-tanítási praxisukban felhasználható, kézzelfogható ötletekkel, stratégiákkal szolgáljon.

Az első alkalom során a nyelvelsajátítás elméleti hátteréből kiindulva néztük meg, hogy miként lehet gyakorlatba ültetni naprakész elméleti meglátásokra alapuló tevékenységeket. Olyan tevékenységeket érintettünk, amelyek segítenek a diákoknak – korosztálytól függetlenül – elsajátítani a román nyelvet. Mindemellett vázoltuk azokat a tévhiteket, amelyek megkövesedett, elmélet által alá nem támasztott, eredménytelen nyelvtanulási gyakorlatokat eredményeznek. 

A második tevékenység alkalmával kielemeztük a résztvevők néha hallgatólagos, néha pedig explicit módon megfogalmazott viszonyát a nyelvtanuláshoz. Olyan kérdéseket érintettünk, mint háttérelmélet, használt nyelvelsajátítási gyakorlatok, nyitottság az új iránt, továbbképzési elvárások, diákokkal való interaktivitás, a tankönyvek mint segédeszközök stb.

A harmadik tevékenység során a kisebb korosztállyal foglalkozók számára nyújtottunk több, gyakorlatban hasznosítható tevékenységet. Több információval szolgáltunk azt illetően, hogy miképp lehet használni a böngészőket, képeskönyveket nyelvelsajátítási céllal. Arra is kitértünk, hogy a dr. Beniko Mason által kidolgozott történethallgatási (Story Listening) tevékenység miként járulhat hozzá a román nyelv elsajátításához.

A negyedik alkalom folyamán további tevékenységeket érintettünk, mutattunk be, amelyek támogatják a nyelvelsajátítást. A TPR (Total Physical Response) kapcsán beszéltünk a mozgás szerepéről a nyelvelsajátítási folyamatban. A karakterek képzése, valamint az ezekkel alkotott történetek azt a célt szolgálják, hogy a nyelvelsajátítási velejárók mellett a diákok olyan élményekben részesüljenek, melyek arra sarkallják őket, hogy egyénileg, a tanórák keretén túl is eredményesen foglalkozzanak a román nyelvvel.

Az ötödik tevékenységen azt vettük górcső alá, hogy milyen lehetőségei vannak az „unalmas” (számok, színek, köszönések stb.) dolgok hatékony tanításának. Kézzelfogható stratégiákkal szolgáltunk a szókincs tanításának lehetőségeit illetően. A nyelvtan tanítása kapcsán felmerülő kérdések esetében ugyancsak gyakorlatias tippekkel szolgáltunk.

A hatodik tevékenység alkalmával azokról a készségekről beszéltünk, amelyeket hasznos egy nyelvtanárnak elsajátítani annak érdekében, hogy minél jobban tudja segíteni diákjai nyelvelsajátítási folyamatát. Ugyanakkor beszéltünk az aktív és passzív tevékenységek váltakoztatásáról is. Számba vettünk 20 olvasási/szövegfeldolgozási stratégiát. Gyakorlati tippekkel szolgáltunk az órák, valamint nagyobb kurrikuláris egységek megtervezését illetően.

Bár elméleti háttérre alapoztunk, a teljes tevékenysorozat célja az volt, hogy gyakorlati, kézzelfogható stratégiákkal, tevékenységekkel lássuk el a résztvevőket, melyeket visszatérve az osztályterembe maguk is kamatoztathatnak.

     

Ilyés Krisztina: Online praktikák hatékony és gyakorlatias csapatépítési tanácsokkal
A tanév  során kialakult rendkívüli helyzet következtében a pedagógusok többségének nehezére esett olyan tanórát felépíteni, amely nemcsak a tananyag átadását szolgálja, hanem a gyerekek csoportba való tartozásának igényét is kielégíti, gondot fordít a felmerülő problémák elsimítására, valamint olyan órai tevékenységeket is tartalmaz, melyek erősítik a tanulók figyelmét, felrázzák a lankadókat, a gyerekek erősségeire építenek.

Ezért a szemináriumok ezen részén arra fektettük a hangsúlyt, hogy hogyan lehet egy csoportot csapattá formálni, kezdve már az első találkozáskor, és folytatva úgy, hogy minden újabb találkozás alkalmával legyenek a pedagógus tarsolyában olyan eszközök, melyek azon kívül, hogy hidakat építenek az egyes egyének között, tudtukra adják azt is, hogy a pedagógus időt, energiát, figyelmet szán rájuk, fontosak neki, és ez a fontosságérzet szárnyakat adhat nekik.

A találkozások gyakorlatias megközelítése megértette a résztvevőkkel, hogy nem szabad a komfortzónán belül maradni, nem szabad a gyereket lerohanni, mert ez a helyzet számára is – és számára talán még inkább! – megterhelő. Tehát úgy kell órát tartsunk akár online, akár személyesen, hogy a tanulóink mindig azt érezzék, fontosak számunkra. Ezt azzal is ki tudjuk mutatni, hogy nemcsak a tanórák keretén belül találkozunk velük, hanem azokon kívül is.

megvalosult a magyar kormany tamogatasaval bga alap