VitaMAG

VitaMAG

Tanáraink

Azon kollégák mellett, akik a román oktatási rendszerben is dolgoznak, olyanok is kihívást látnak a VitaMAG-programban, akik nem ennek a rendszernek tagjai. Ellenben mindannyiunk szívügye a gyerekek, fiatalok sorsa, a másként való tanításban látunk fantáziát, és szívesen fektetünk energiát a magunk és módszereink fejlesztésébe.

Pályáztunk és nyertünk
A VitaMAG-program keretében, 2018 második felében, a Bethlen Gábor Alaptól nyert pályázatból tanárainknak tanulásmódszertani és szakmódszertani továbbképzést szerveztünk. Az itt szerzett tudást a tanítási folyamat során beépítjük a tanórák folyamatába, ezzel is hozzájárulva a gyerekek fejlődéséhez.

A tavalyi év képzéssorozata után elhatároztuk, hogy félévente időt szakítunk önmagunk fejlesztésére, találkozások során megosztjuk tapasztalatainkat, sikereinket, felmerülő nehézségeinket, így egymás hibáiból tanulva, tapasztalataiból erőt merítve újult energiával, lelkesedéssel biztathatjuk, fejleszthetjük diákjaink képességeit.

Tanáraink bemutatkozóiból kiderül sokszínűségünk, hozzáállásunk és határtalan lelkesedésünk.

Az óráimon azt a nullhipotézist szeretném kizökkenteni, miszerint „Utáljuk a románt!”, vagy „Ha nem is utáljuk, nem szeretjük”. Ez számtalan diák fejében ott motoszkál, hiszen ezt csepegtették belénk a generációk.

Figyelembe véve életkori sajátosságaikat, audiovizuális eszközök bevonásával, interaktivitással, játékokkal szeretném átformálni ezt a közvéleményt úgy, hogy jó hangulatot teremtve, egymást fontosnak tartva beszélünk, játszunk, mímelünk, mosolygunk, viccelünk, főzünk, műfajokba bújunk… és mindezt románul tesszük, persze.

A tantervi elemeket kisfilmekbe, videókba és a diákokat körülvevő közvetlen világba próbálom beépíteni, hogy ne érezzék túlzottan a „Már megint a vizsgára készülünk!”, vagy „Ez az anyag az iskolába is kellett, de nagyon unalmas!” stb. kötelezettségek súlyát.

Nem a tökéletes nyelvhasználat elsajátítása a célom, hanem az érdeklődés felkeltése, a nyelv és a csoportban való munka megkedveltetése, ami a későbbiekben nem csupán egy vizsgán vagy számonkérésen kerül majd leellenőrzésre, hanem a mindennapi életben is.

Rossz diák (mint esetleges szindróma) – szerintem – nem létezik, csak rossz hozzáállás. Ennek orvoslására kerestem a módszereket az elmúlt hét évben, hogy olyan diákokat nevelhessek, akik megfelelő önbizalommal, véleményüket román nyelven is kinyilvánítva tudnak értékes tagjai lenni társadalmunknak.

Magyar-román szakos tanárként (akár a székelyudvarhelyi Móra Ferenc Általános Iskolában, akár a SZÉK-en) a lendületesség, az új iránti nyitottság, vidámság és megértő szigor (ha létezik ilyen kategória) a fő vesszőparipám, amit most édesanyaként a kisfiam nevelgetésében is kamatoztathatok.

ambrus orsolya
Egyed Gergely

Amióta csak ismerem magam, érdeklődtem a nyelvek iránt, és tapasztaltam azt, hogy nyelveket elsajátítani nem mindig egyszerű feladat. Ezért nyelvtanárként azt a cél tűztem magam elé, hogy megpróbáljak segíteni mindazoknak, akik szembesülnek egy nyelv elsajátításának igencsak bonyolultnak tűnő feladatával.

Egy nyelvet elsajátítatni annyit tesz, mint megérteni azokat az üzeneteket, amelyeket hozzánk intéznek azon a nyelven, amelyet el szeretnénk sajátítani.

Egy nyelvtanár feladata – véleményem szerint – az, hogy minél több érthető üzenetet közvetítsen a diákok számára, és ezáltal segítsen nekik abban, hogy elsajátítsák a nyelvet. Ha el szeretnénk sajátítani egy nyelvet, nem elemeznünk kell azt, hanem használnunk. A hangsúly tehát nem szavak bemagolásán, nyelvtani szabályok tanulásán, hanem az üzenetek szövegkörnyezetben való megértésén van. Valamikor ezen elvek alapján sajátítottuk el anyanyelvünket is, és ez vezet további nyelvek elsajátításához is.

Bárki tapasztalhatta, hogy idegen nyelvű környezetben nem akkor vagyunk gondban, ha nem tudunk ragozni, nyelvtani kérdésekben nem vagyunk jártasak, hanem akkor, ha nem értünk valamit.

A fentebbi alapelvek határozzák meg mindazt, ami a VitaMAG román foglalkozásainak keretén belül történik. A diákok a lehető legtöbb és legváltozatosabb, általuk érdekesnek tartott nyelvi üzenetnek vannak kitéve. A történetek alkotása és mondása, zene, nyelvi játékok, olvasás, személyes tapasztalatok és érdeklődési körök kövezik azt az utat, amely a román nyelv elsajátításához vezet.

Care este oare portretul unui profesor model?

Până nu de mult îmi spuneam că mi-aş dori enorm, ca peste timp, asemenea lui Sadoveanu vorbind despre Domnu Trandafir, să pot scrie un fragment din care să iasă în evidență chipul unui profesor drag mie, recunoştința, respectul, admirația, dragostea față de acel profesor şi să pot afirma: acesta a fost modelul meu de viață, idolul meu!  

În concepția personală, un profesor model trebuie să ştie comunica cu elevii săi la şcoală, dar şi în afara ei, să fie înțelegător, să găsească metode de predare atractive, să fie exigent, dar în limite rezonabile, notările sale să fie corecte, să ştie glumi cu elevii, să manifeste preocupare pentru înțelegerea materiei (dat fiind faptul că disciplina limba și literatura română este o provocare în zona noastră), pentru problemele personale ale elevilor, să încerce să organizeze diverse activități cu elevii pentru a le putea descoperi şi alte laturi.

Profesorul model trebuie să răspândească în jurul său dragoste, bunătate, blândețe, respect, admirație, sinceritate, puritate, cinste, calm față de elevii săi. El are menirea de a ne educa, de a ne învăța, de a ne da o bogată învățătură sufletească, de a fi modelul nostru.

Astfel, profesorul model ar putea constitui pentru mine părintele meu de la şcoală; acest lucru, m-ar determina să fiu şi eu un elev model.

Ca urmare, aș constitui o listă de calități pe care ar trebui să le aibă un profesor model:

Prima calitate a unui profesor este, să aibă conștiința datoriei.

A doua calitate ar fi aceea, de a vedea copilul ca pe o persoană complexă, cu mai multe nevoi: de a fi curioși de a afla, de a fi respectat, de a fi creativ, de a se simți valorizat.

„Copiilor le place , de fapt, să își exerseze voința. Nici o ciocolată nu e mai dulce ca mulțumirea de a-ți fi reușit un proiect, de a fi înțeles și învățat o lecție, de a te simți azi mai înțelept și mai bun (poate) decât ieri”.

A treia calitate este să fii drept, corect!

Aceasta este cartea mea de vizită pe care o privesc în oglindă și pe care o respect în slujba mea, cea de profesor, de dascăl, de educator, de pedagog!

Eu acest țel am în această misiune plăcută, grea, provocatoare și frumoasă!

Aceasta sunt eu, Asaftei Monalisa Geanina, profesor de limba și literatura română , Liceul Tehnologic ,,Bányai János”, Odorheiu Secuiesc .
asaftei monalisa geanina
Haider Csaba

Szeretek gyerekekkel is foglalkozni, köztük lenni, megismerni őket, érezni, ráérezni a hangulatukra, igényeikre, megosztani információt, és visszajelzést kapni, amiből én is tanulhatok.

A tanításban a kommunikatív nyelvoktatási módszert használom, ezt tartom hatékonynak. Sokrétű munka ez, kihívás megragadni a figyelmet 1-2 órán át, amihez kell egy kis játék, bohóckodás, empátia, kis színészkedés – és én ezeket a dolgokat szeretem.

Örömmel vállaltam el a VitaMAG program szervezését. Egy nemes feladatnak tartom, mindemellett én is szülő vagyok, aki a legjobbat szeretné a gyerekeinek. Hiszem, hogy mindenhol és minden tantárgyból vannak lelkes tanárok, akik rá tudnak hangolódni a gyerekek szükségleteire. Őket kutatom és kérem fel, hogy legyenek a VitaMAG-csapat tagjai.

Tanárként mindig is szerettem tanítani. Szerencsésnek tartom magam, hogy azzal foglalkozhatok, amit szeretek. Feldob, ha csillogó szemű, vidám gyerekek között vagyok. Jó tapasztalni, hogy a közvetlenségre közvetlenséggel válaszolnak, mert ez az a közeg, amelyben megérzik, hogy érdekel, ami őket a mindennapokban foglalkoztatja, hogy megértem, ha fáradtak és dicséretre méltó, ha valami jól sikerül, ha pedig nem, mindig van egy új esély.

Ha már a gyerekek, fiatalok leengedték a védőpajzsokat, akkor jöhet az angol megszerettetése, valamint az, hogy sokszor legyenek kitéve az írott és a hallott nyelvnek, mert hosszú távon ez teszi lehetővé, hogy magabiztos nyelvhasználókká váljanak.

Ilyés Krisztina
Kolumbán István

Matematikus vagyok. Szeretek azon gondolkozni, hogy a Világ milyen összefüggések alapján épül fel. Gyakran keresem a kihívásokat és a nehéznek tűnő feladatokat. Érdekel az, hogy a diákok milyen gondolatokkal-gondokkal vannak telve a jelenüket és a jövőjüket figyelembe véve. Remek dolog azt látni, hogy valaki egy találkozás alkalmával lelkes valamilyen téma iránt.

Mélyen hiszek abban, hogy egy tanuló személy – legyen akármilyen idős vagy fiatal – akkor sikeres a tudásszerzésben, ha fontosnak érzi a tananyagot, ha célja van vele, és ha azt felhasználni is tudja. Úgy gondolom, hogy a SZÉK kitűnő lehetőséget ad arra, hogy fejlődjünk – nem csak a diákokra értem ezt. 

Életelvem az 1 Korintus 13:4-8 igeversek: A szeretet türelmes és jóságos. Ez a szeretet nem féltékeny, nem irigy, nem dicsekszik, nem büszke, nem viselkedik gorombán, nem a maga hasznát keresi, nem lesz indulatos, nem tartja számon, ha valaki rosszul bánik vele, nem örül az igazságtalanságnak, de együtt örül az igazsággal. A szeretet mindent eltűr, mindig hisz, mindig remél, mindenben kitart”.

Ezt próbálom megélni a mindennapjaimban és a munkám során is. Hiszem, hogy a mai gyermekek is akarnak és tudnak jól tanulni, de a tanár dolga már nem az információátadás, hisz a világhálón percek alatt bármit megtudnak, amire kíváncsiak. A feladatomat sokkal inkább abban látom, hogy segítsem őket eligazodni ebben az információrengetegben, megtalálni azt ami fontos és lényeges, és céltudatosan felkészíteni a rájuk váró vizsgákra.

Hiszem, hogy minden tanuló egyedi alkotása a Teremtőnek, és azt nézem benne, ami jó, ami előre viszi, ami a javára válik. Minden tanuló egyforma a szememben és próbálom megtalálni azt, amiben ő ügyes, azt a területet, ahol sikereket és győzelmeket tud elérni, ezáltal erősödhet az önbizalma és az élethez való viszonya és felfogása.

Számomra a tanítás egy élmény, egy kaland, hisz minden nap tanulok én is tőlük és szeretem látni, ahogy az aprócska bábból sok türelemmel, munkával és szeretettel a megfelelő időben előbújik a gyönyörű pillangó.

Orbán Emőke
Sebestyén Renáta

Kommunikációs és kapcsolattartási asszisztensként dolgozom a VitaMAG csodás világában. Nemrég fejeztem be tanulmányaimat, és álltam munkába teli lelkesedéssel. A feladataim szerves részét képezik a szülőkkel, valamint tanárokkal való kapcsolattartás. Ezen kívül igyekszem mindenben részt venni és segíteni.

Ehhez a munkához elengedhetetlen a türelem és kitartás, így hát jó, hogy ezek a tulajdonságok az erényeim közé tartoznak. Vidám és mindig tettre kész embernek tartom magam. Segítőkész, csupaszív emberekkel dolgozhatok együtt, ami nagyban megkönnyíti a munkámat.

Jelenleg matematikatanárként dolgozom az Orbán Balázs Általános Iskolában. Már valamikor középiskolásként is tudtam, hogy tanár akarok lenni, és ekkor már túl voltam az ismert úton: óvodás koromban az óvó néni, elemiben a tanító néni bőrébe szerettem volna bújni, persze, sokáig doktor néninek is képzeltem el magam.

Elsősorban azért választottam ezt a pályát, mert nagyon szeretem a gyerekeket, édesanyám, nagynéném, nagymamám és nagytatám is pedagógus (volt), talán innen is örököltem. A matek része középiskolás koromtól kezdett egyértelművé válni, mindig is szerettem matek példákat, feladatokat oldani. A kettő ötvözete pedig nyilvánvalóan a matematika tanári pályát állította elém, amit nem bántam meg. Néha fárasztó, ez tény és való, de a sok mosolygó és ügyeskedő gyerek feltölt energiával minden egyes nap.

Tóth Emőke
Ujvári Enikő

Az idegen nyelvek és az irodalom már fiatal korom óta különleges helyet foglalnak el az életemben. Egyértelmű volt hát számomra, hogy milyen profilú középiskolai szakot választok, líceumi éveimet a Benedek Elek Pedagógiai Líceum humán tudományok – bilingv angol szakán töltöttem, majd a csíkszeredai Sapientia EMTE román nyelv és irodalom – angol nyelv és irodalom szakán folytattam tanulmányaimat.

Az angol nyelv elsajátítása számomra mindig is örömet jelentett, a sikerélmény, a pozitív visszajelzések, a fejlődés mindinkább arra ösztökéltek, hogy több és jobb legyek.

Középiskolai és egyetemi éveim alatt tanáraimtól rengeteg segítséget kaptam. Az ő példájukat szem előtt tartva döntöttem úgy, hogy magam is tanár leszek. Egyik legnagyobb célom és álmom az, hogy egy olyan oktatóvá váljak, aki motiválni tudja a diákjait, értékessé és hasznossá tud tenni egy foglalkozást és szinte észrevétlenül tudja belopni a tanulást a szórakozásba.

Székelyudvarhelyi Egyetemi Központ
Postacím:
Székelyudvarhely, Kőkereszt tér 1.
Ügyfélszolgálat:
Tel.: +40 769 019 383
E-mail:
Kövess minket
Kezdőlap
Top
A szek.ro weboldal sütiket (cookie-kat) használ a jobb felhasználói élmény érdekében. Ha továbbra is használja ezt a weboldalt ön beleegyezik a cookie-k használatába. Bővebben...