Hírek

Könnyűipari mérnök (BSc)

Képzés neve: Könnyűipari mérnök (BSc in Light Industry Engineering).

A képzés célja
A képzés célja könnyűipari mérnökök képzése, akik alkalmasak az anyagokban zajló folyamatok értelmezésére, az anyagok szerkezetének és tulajdonságainak vizsgálatára és azoknak a különböző technológiák során történő megváltoztatására, az anyag-előállítás technológiai folyamatainak rendszerszemléletű irányítására és szervezésére, valamint az ezen technológiákkal előállított anyagok és eszközök tervezésére, továbbfejlesztésére, minőségének biztosítására.
Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására. Tudásukat a kapcsolódó alkalmazási területeken, például a kereskedelemben vagy akár az új mérnökgenerációk oktatásában is hasznosíthatják.

Specializációk
A negyedik félévben a hallgató két specializáció közül választhatja ki a számára legjobban tetszőt:

Divattermék-technológia
Az öltözködési kultúra életünk nélkülözhetetlen része. Ez a divatorientált specializáció alapvetően a textil-, ruha- és bőrtermékek fejlesztésével, előállításával, gyártási technológiákkal és szervezéssel foglalkozik. Az öltözékek és kiegészítők tervezésén és előállításán kívül a ruházati és műszaki textilek, valamint a kompozittermékek alapvető ismeretei is a megszerzendő tudásanyag részét képezik.

Nyomtatott média-, csomagolástervezés és technológia
A specializáció átfogja a nyomtatott kommunikáció, a csomagolás hagyományos és legkorszerűbb digitális világát. A hallgatók elsajátítják a nyomtatott termékek és csomagolások tervezési módszereit. Gyakorlatot szereznek a tipográfia, az infomédia, a kiadói tevékenységhez szükséges szerkesztői ismeretek, valamint a modern médiatechnológiai szoftverek és eszközök alkalmazásában. Miközben megtanulják a legkorszerűbb 3D csomagolástervező programok használatát, válaszokat kapnak arra, hogy mitől jó egy csomagolás, milyen információkat kell közvetítenie a fogyasztó felé és milyen műszaki szempontokat kell figyelembe venni a tervezésekor. Megismerkednek a papírgyártás és -feldolgozás, a nyomtatás, valamint a csomagolástechnika legfontosabb anyagaival, technológiáival és gépi berendezéseivel.

Főbb tárgyak

A képzés a természettudományos alapismeretek (matematika, mechanika, mérnöki fizika, műszaki kémia) mellett olyan gazdasági és humán ismereteket is nyújt, mint a közgazdaságtan, vállalatgazdaságtan, menedzsment, logisztika, marketing és kereskedelem.
A szakmai törzsanyag részét olyan szaktudás alkotja, mint a műszaki ábrázolás, könnyűipari méréstechnika, gépszerkezetek, informatika és alkalmazott számítástechnika, automatizálás, termelési és kiegészítő folyamatok, könnyűipari anyagok, műveletek és technológiák, minőségirányítás, környezetvédelem, munkavédelem, valamint az egyes szakirányok specifikus tárgyai (nyomtatott termékek tervezése, nyomda-, papír- és csomagolóipari anyagismeretek, nyomdaipari technológiák, csomagolás- és papírtechnológia, grafikus tervezési gyakorlatok, textil- és bőripari tervezés, anyagismeret).

Az ideális jelentkező
Aki érdeklődést mutat olyan dinamikusan fejlődő területek iránt, mint a csomagolóipar, nyomdaipar, papír- és papírfeldolgozó-ipar, minőségbiztosítás vagy a divattermék-ipar, és ezen a területen fejlesztéseket, innovációkat szeretne megvalósítani. A könnyűiparban képzeli el jövőbeni munkáját vagy a képzésen megszerzett ismereteit a már meglévő munkahelyén, saját, illetve családi vállalkozásában szeretné hasznosítani; jó szervezőképességgel rendelkezik; innovatív; fogékony az új eljárások és a szakmában alkalmazható technikák iránt; vállalkozó szellemű.

Képzési és kimeneti adatok


A szakmai hátteret biztosítja és az oklevelet kiállítja:
Óbudai Egyetem, Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar, Budapest.

Képzési idő:
6 félév + 1 félév szakmai gyakorlat.

Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma:
összesen 210 kreditpont.

Az oktatás nyelve:
magyar.

Tandíjmentes.
Képzésünket a magyar állam is fontosnak tartja, így finanszírozást biztosít az itt tanuló hallgatók számára.

Képzési forma:
tömbösített hétvégi oktatás (péntek délután, szombat délelőtt) – tehát nem olyan nagy akadály, ha valaki már dolgozik és/vagy családja van.

Az oktatásban, tananyagleadásban mind helyi, mind anyaországi oktatók részt vesznek. Hallgatóink fontosnak tartják, hogy egyetemi központunkban „családias” hangulatban, jól felszerelt technikai környezetben tanulhatnak és közvetlen viszonyt ápolhatnak oktatóikkal, hallgatótársaikkal.

A képzés helyszíne: Székelyudvarhelyi Egyetemi Központ (Kőkereszt tér 1. szám).

Nézd meg az anyaintézményed is: http://uni-obuda.hu/