Blog

Román nyelv tanítása élvezhetőbben, eredményesebben!

Amint már több helyről is értesülhettetek, 2020 decemberében ért véget az a román módszertani szemináriumsorozat, mely a résztvevők visszajelzései alapján gyakorlatias, hasznos és újító szellemű volt. A jelenlévők azt is szorgalmazták, hogy mindez a tágabb pedagógus tábor számára is elérhető legyen.

Ezeknek az elvárásoknak eleget téve, tisztelettel és szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt a 2021. március 12-én induló (6 alkalom – alkalmanként 3 óra, rövid szünetekkel), a VitaMAG által szervezett szemináriumsorozatra. 

Mindketten nemcsak (több mint 20 év tapasztalattal rendelkező) pedagógusként, de szülőként is részesei vagyunk az oktatás világának, több szempontból is belelátunk a nyelvtanítás folyamatába. Tudjuk, hogy nem lehet úgy tanulni, ha gondjaink vannak, szorongunk, az előző óra felmérőjének hatása alatt vagyunk, félünk, hogy a társaink kinevetnek. 

Mit tegyünk, ha az előbb említett aggodalmak falat húznak a tanuló és a tantárgy, a tanuló és a tanár közé? Hogyan építsünk hidat a gyerekek között, hogy egy összeforrott közösséggé formálódjanak, ahol egymás gyengeségeit elfogadják, mert tudják, hogy vannak olyan erősségeik, melyek a csapat egységét szolgálják?

Hogyan építsünk hidat a gyerekek és közénk, hogy megérezzék, egyenként is fontosak nekünk, bizalmukba fogadjanak, és ezáltal a pajzsokat leengedve befogadják, amit tanítani szeretnénk nekik?

Ezekre a kérdésekre fogunk válaszokat találni közösen. Minden alkalom első óráját olyan tevékenységek kipróbálására szánjuk, melyek a fent említett fesztelen légkört a diák és tanár között meg tudják teremteni.

A fennmaradó két óra alatt tapasztalatokkal, tevékenységekkel szeretnénk szolgálni ahhoz, hogy miként lehet a román nyelv (ám nem kizárólag csak a román nyelv) elsajátításában segíteni kisebb és nagyobb diákoknak egyaránt. 

Csupán ízelítőként – a teljesség igénye nélkül – néhány olyan kérdés, amelyet érinteni fogunk az alkalmak során:

  1. Mi a különbség egy nyelv tanulása/tanítása, valamint elsajátítása között, és mit tehetünk annak érdekében, hogy a diákoknak segítsünk egy nyelvet minél jobban és hatékonyabban elsajátítani?
  2. Mennyire hatékonyak a nyelvtanítási továbbképzések, és mit tehetünk annak érdekében, hogy egy-egy képzés után ne térjünk vissza a korábbi gyakorlatunkhoz, hanem azt, amit elsajátítottunk, szervesen beépítsük hétköznapjaink gyakorlatába?
  3. Melyek azok a tevékenységek, amelyek a leghasznosabbaknak bizonyulnak, ha a kisebb korosztálynak szeretnénk segíteni a nyelvek elsajátításában: böngészők használata, történethallgatás, karakterképzés, történetalkotás, TPR stb. 
  4. Van-e, és ha igen, mi a nyelvtantanítás haszna? Mikor és mennyi nyelvtant tanítsunk? 
  5. Milyen formában tanítsunk szókincset?
  6. Hogyan tudunk megszervezni egy tanórát úgy, hogy a lehető leghatékonyabb tevékenységekkel segítsük elő a nyelvek elsajátítását?
  7. Van-e alternatíva a jelenlegi nyelvtani fogalmak, valamint témakörök köré épülő tanmenetekre? 
  8. A jelenlegi tankönyvekben (leginkább 1-8.) melyek azok a tevékenységek, amelyek a leginkább hasznosak? Milyen elvek alapján tudjuk eldönteni, hogy egy-egy tevékenység hasznos-e vagy sem? 
  9. Hogyan tegyük a beszédünket érthetővé? Hogyan győződjünk meg róla, hogy értik azt, amit mondunk? 
  10. Mi az olvasás szerepe a nyelvek elsajátításában? 

Ezek és ehhez hasonló kérdések megbeszélése, illetve bármilyen olyan további kérdés, gond, felvetés, amelyekkel a nyelvek elsajátítása során találkoznak, fogják képezni ezen sorozat gerincét. 

Annak reményében, hogy gyümölcsöző néhány órát tudunk együtt tölteni, szeretettel várunk mindenkit!

Tisztelettel,
Ilyés Krisztina és Egyed Gergely

Ui.: A jelentkezők számától és lakóhelyétől függően személyes és online csoportot is indítunk.