Hírek

Vidékfejlesztési agrármérnök (BSc)

Képzés neve: Vidékfejlesztési agrármérnök (BSc in Rural Development Engineering).

A képzés célja

Olyan vidékfejlesztési agrármérnökök képzése, akik képesek a termeléssel, szolgáltatással, szaktanácsadással összefüggő szervezési, irányítási, adminisztratív és logisztikai, valamint termelési feladatok ellátására. Az elsajátított agrártudományi, ökonómiai, menedzsment, üzemtani, elemzési-tanácsadási, agrár-kereskedelmi, agrármarketing, környezetvédelmi, regionális és térségi ismereteik birtokában, valamint a szakigazgatási feladatok és az agrárgazdaság kapcsolatrendszerének ismeretében képesek a munkaerőpiaci elvárásoknak megfelelő szakmai munka végzésére. Rendelkeznek a vidékfejlesztés európai uniós normák szerinti értelmezéséhez, vidékfejlesztési programok tervezéséhez, lebonyolításához szükséges szakismeretekkel. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben való folytatására is.

Főbb tárgyak
A hallgatók tanulmányaik első évében alapozó tantárgyakkal ismerkednek, pl. mikro- és makroökonómia, agrár- és gazdasági jog, közigazgatási alapismeretek. Ezt követően kerül sor a szakmai ismeretek elsajátítására, mint agrárismeretek (legelőgazdálkodás, állattenyésztés, növénytermesztés, kertészet), agrárgazdasági és vállalkozási ismeretek (agrárpolitika és környezetpolitika, szaktanácsadás, pénzügy és számvitel, mezőgazdasági üzemtan, emberierőforrás-gazdálkodás, marketing), regionális, vidékfejlesztési és természetvédelmi ismeretek (regionális gazdaságtan, vidékfejlesztés, területi és projekttervezési ismeretek). A szakmai tudás mellett hangsúly kapnak az informatikai és pályázatírási ismeretek is.

A képzés tananyaga felöleli egyrészt a Székelyföldre jellemző természeti környezet alapszintű ismeretét a talajtól az állatfajokig, a növénytermesztés, állattenyésztés és vadgazdálkodás alapjait, másrészt a gazdasági folyamatok és törvényszerűségek megismerését és kiszámítását romániai és európai jogi keretek között.

Az ideális jelentkező

Akit érdekel a vidékfejlesztés, az agrárium, a regionális gazdálkodás, a területfejlesztés, a természetvédelem, a mezőgazdaság, a kertészet, a növénytermesztés és állattenyésztés. Aki szívesen belevágna saját agrárvállalkozásába, új pályázatokba vagy a már meglévő vállalkozását fejlesztené.

Ugyanakkor várjuk azok jelentkezését is, akik területfejlesztési tanácsadással és szakigazgatással szeretnének foglalkozni, közbirtokosságoknál, vidékfejlesztésben érintett alapítványoknál, helyi szerveződésű társadalmi szervezeteknél, érdekképviseleteknél, tervező intézményeknél, kistérségi társulásoknál vagy akár önkormányzatoknál dolgoznak vagy képzelik el jövőjüket.


Képzési és kimeneti adatok


A szakmai hátteret biztosítja és az oklevelet kiállítja:
Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE), Keszthely.

Képzési idő:
6 + 1 félév szakmai gyakorlat.

Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma:
összesen 210 kreditpont.

Az oktatás nyelve:
magyar.

Tandíjmentes.
Képzésünket a magyar állam is fontosnak tartja, így finanszírozást biztosít az itt tanuló hallgatók számára.

Képzési forma: tömbösített hétvégi oktatás (péntek délután, szombat délelőtt) – tehát nem olyan nagy akadály, ha valaki már dolgozik és/vagy családja van.

Az oktatásban, tananyagleadásban mind helyi, mind anyaországi oktatók részt vesznek. Hallgatóink fontosnak tartják, hogy egyetemi központunkban „családias” hangulatban, jól felszerelt technikai környezetben tanulhatnak és közvetlen viszonyt ápolhatnak oktatóikkal, hallgatótársaikkal.

A képzés helyszíne: Székelyudvarhelyi Egyetemi Központ (Kőkereszt tér 1. szám).

Nézd meg az anyaintézményed is: https://uni-mate.hu/